Разговор с электрическим мозгом


Кібернетика (від греч. kybernetike - "мистецтво керування", від греч. kybernao - "правлю кермом, управляю") — наука про загальні закономірності процесів управління і передачі інформації у машинах, живих організмах і суспільстві.
      Кібернетика - нова наука, у найкоротший строк стрімко революционизировавшая всі галузі людської діяльності, від математики до медицини.
      Колись до неї ставилися насторожено й недовірливо. Сьогодні кібернетика прийшла на службу комунізму.
      Облік і планування народного господарства, моделювання технічних процесів, керування виробництвом - от найширший фронт застосування сучасної кібернетики. Кібернетичні машини прийшли в медицину, в лінгвістику, у педагогіку...
      Сьогодні існують дві основні проблеми в області науково-технічного прогресу, проблеми революційні й багатообіцяючі. У першу чергу, це - підвищення надійності, а отже, і ефективності виробів промисловості, а в другу, це - підвищення ефективності педагогічних процесів. До речі, обидві ці проблеми внутрішньо зв'язані. Надійність - проблема No 1 у світі нової техніки. Підвищення ефективності навчання - це проблема No 1 у вихованні нової людини.
      Книга адресована молоді. Вона написана в живій, своєрідній формі й торкає найцікавіших сторін взаємин людини й машини. Коштуючи на матеріалістичному фундаменті, автор говорить про джерела й досягненнях людського розуму в зіставленні з можливостями сучасних електронних машин.