Разговор с электрическим мозгом      Всі ці дані лягають в основу сіткового графіка. Виконання його кожну декаду перевіряється рахунковими машинами, які аналізують план і вносять в його відповідні корективи.
      Цікаво, що "керівництво" будівництвом за допомогою машин може здійснюватися на відстані. Так, наприклад, дані сіткового графіка будівництва потужної Бурштынской теплової електростанції щодекадно передавалися по проводам у вигляді цифрової шифровки в Київський інститут кібернетики. Тут електронно-рахункова машина "обмірковує" хід будівництва, досліджує всі взаємозалежні процеси й дає відповідь.
      - Подивимося, що думає машина,- говорять будівельники, перш ніж прийняти чергове рішення!
      У цей час все частіше й частіше в народному господарстві починають застосовуватися автоматизовані системи керування- так звані АСУ - для цілих заводів, підприємств, а те й галузей промисловості. Це стало можливим після впровадження автоматизації на всіх рівнях - від конкретних верстатів і об'єктів до організації всієї системи в цілому.
      Всі контрольні й керуючі функції в цьому випадку зосереджуються в одному вузлі. Людина звільняється в цьому випадку від рішення дрібних оперативних завдань і стає своєрідним стратегом виробництва, вирішуючи загальні питання керування й планування за допомогою ЕОМ.
      Недавно в експлуатацію вступила автоматизована інформаційно-довідкова система "Метал", розроблена спеціально для Союзглавметалла.
      Ця кібернетична система має відношення до роботи промисловості в масштабі всієї країни.
      У московському авіаційному вузлі діє автоматизована система "Сирена-1" масового обслуговування продажу квитків і резервування місць в величезних кількостях пунктів, розкиданих по всьому місту й області.
      На Львівському телевізійному заводі от уже багато років діє АСУ, розроблена для підприємства з масовим виробництвом. Система стежить за технологією виробництва, дотриманням графіка, використанням матеріалів, робочої сили й т.д. Система веде повний облік і звітність по заводу. Машина "Мінськ-22", закладена в основу системи разом з використанням добре організованою диспетчерською службою, друкованими пристроями, сигналізацією, табло й ін., відмінно справляється зі своїми завданнями.
      Уведена в еремур експлуатацію автоматизована інформаційно-довідкова система "Аптека", що веде облік, замовлення, відпустку, звітність по лікам, наявним на численних складах і в аптеках. Через цю систему можна миттєво одержати будь-яку довідку по аптечному господарству країни.